نرم افزار حسابداری سدنا
نرم افزار صندوق قرض الحسنه سدنا مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

تحت شبکه

پايگاه داده MS SQL Server

قابل نصب بر روي ويندوزهاي 2000,2003, viata , win7 ,XP

نرم افزار صندوق قرض الحسنه سدنا                                                                         

صندوق قرض الحسنه خانوادگي
صندوق قرض الحسنه سازماني

نرم افزار تعاوني اعتبار

نرم افزار صندوق قرض الحسنه سدنا محصول شرکت راياسپهر در صندوقهاي قرض الحسنه مستقل، خانوادگي و درون سازماني کاربرد دارد. نرم افزار مورد نظر قابل سفارشي کردن براي مشتريان مي باشد.

 

 

قسمت حسابداري

 • طبقه بندي حساب‌ها تا پنج سطح : گروه، كل، معين و دو سطح تفصيل
 • ثبت ماهيت هاي مختلف براي حسابها
 • امکان مشاهده درختي حسابها، جستجو و مشاهده گردش و مانده آنها
 • تعيين ليست حسابهاي سود و زياني(درآمد و هزينه)
 • سيستم کامل مديريت چکهاي دريافتني و پرداختني ، هشدار سررسيد چکها ، مديريت گردش چکهاي دريافتني در حالتهاي اسناد دريافتني ، در جريان وصول ، وصول شده ، مفقود شده و برگشت خورده
 • نگهداري اطلاعات بانکها، شعبات بانک و انواع حسابهاي بانکي
 • تعيين و کنترل حسابهاي بانکي و دسته چکهاي آنها
 • ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به اشخاص ، شرکتها، پروژه ها ، مراکز هزينه و انواع ارزها
 • تهيه نسخه پشتيبا ن از اطلاعات و امکان بازيابي اطلاعات از نسخه پشتيبان
 • ثبت اطلاعات موسسه (آرم موسسه ، آدرس و ...)
 • طبقه‌بندي اسناد به وسيله تعريف نوع سند ،همچون : سند افتتاحيه ، اختتاميه، اصلاحي و . .
 • ثبت سند در چهار وضعيت پيش نويس، موقت، تأييد شده و دائمي جهت کنترل فرآيند اسناد
 • اختصاص دو شماره به سند به نامهاي شماره سند و کد سند ، شماره سند جهت مرتب سازي اسناد براساس تاريخ و کد سند جهت بايگاني اسناد
 • نگهداري نرخ تسعير ارزهاي مختلف
 • ثبت و نگهداري شرح هاي پيش فرض براي اسناد جهت استفاده در موارد مورد نياز
 • مرتب سازي اسناد برحسب تاريخ و اختصاص شماره سند جديد
 • ادغام اسناد مختلف با توجه به نياز (امکان حذف يا کپي اسناد ادغام شده)
 • موقت سازي، تأييد و دائمي کردن اسناد بصورت گروهي
 • تعريف انواع کاربران و تعيين حق دسترسي آنها
 • کنترل کاربران و حق دسترسي آنها
 • ثبت تاريخچه استفادهکاربران از سيستم
 • امکان ارسال گزارشها به نرم افزار html , Word , Excel , ...
 • انواع گزارشات تراز بصورت 2ستوني، 4ستوني، 6ستوني و 8ستوني در سطح گروه، کل، معين و تفصيل و ترازنامه با فيلتر کردن محدوده مورد نياز
 • گزارش صورت سود زيان
 • دفاتر کل، معين ، تفصيل و روزنامه به صورت ريز وتجمعي (روزانه) ، خلاصه دفترروزنامه در سطح کل و معين
 • کارت حساب اشخاص، شرکتها، حسابهاي بانکي، پروژه ها و مراکز هزينه
 • کدينگ حسابها در سطح گروه، کل، معين و تفصيل
 • گزارش سند بصورت ريز با فيلتر هاي متنوع
 • گزارش چکها دريافتني و پرداختني
 • گزارش حسابهاي بانکي، اشخاص و شرکتها
 • گزارش گيري پويا از تمام اطلاعات موجود در پايگاه داده
 • افتتاح يا اختتام دوره مالي بصورت دستي يا بصورت اتوماتيک
 • امکان فعال بودن دو دوره مالي متوالي
 • ثبت تعطيلات رسمي هر دوره براي کنترل کردن تاريخ اسناد

قسمت حسابها و عمليات بانکي صندوق قرض الحسنه

 • تعريف انواع حسابهايي که در صندوق وجود دارد، همچون پس اندازو جاري
 • اختصاص حسابهاي مختلف به اشخاص
 • امکان ثبت تصوير امضاي صاحبان حسابها
 • امکان ثبت شماره برگه هاي دفترچه پس انداز و دسته چک هاي تحويل داده شده به صاحبان حساب
 • عمليات واريز نقدي به حسابهاي جاري و پس انداز
 • عمليات واگذاري يا خواباندن چک بانکهاي مختلف به حسابهاي پس انداز و جاري نزد صندوق
 • عمليات برداشت از حساب پس انداز با استفاده از دفترچه يا سند داخلي و پرداخت نقدي ميزان برداشتي به شخص برداشت کننده يا صدور چک از حساب صندوق نزد بانکهاي ديگر و تحويل چک بجاي پول نقد به شخص برداشت کننده
 • عمليات برداشت از حساب جاري با استفاده از چک يا سند داخلي و پرداخت نقدي ميزان برداشتي به شخص برداشت کننده يا صدور چک از حساب صندوق نزد بانکهاي ديگر و تحويل چک بجاي پول نقد به شخص برداشت کننده
 • کنترل ميزان موجودي ، تصوير امضا و شرايط برداشت از حساب و همچنين وضعيت مسدودي حسابها هنگام برداشت از حساب
 • مسدود کردن کل موجودي يا بخشي از موجودي حسابهابراي محدوده زماني خاص يا بصورت نامحدود و امکان برداشتن مسدودي
 • امکان ثبت چک هاي برگشتي صاحبان حسابهاي جاري
 • امکان تعريف باجه ها و اختصاص باجه به کاربران
 • امکان انتقال وجه از صندوق به باجه ها ، از باجه ها به صندوق و همچنين انتقال وجه بين باجه ها
 • ثبت سفته در سيستم
 • تعريف انواع نقدينگي در صندوق جهت استفاده در سيتواسيون (معرفي انواع اسکناسها و چک پولها و همچنين معرفي واحدهاي مختلف شمارش و دسته بندي آنها)
 • ثبت سيتواسيون روزانه

قسمت وامها

 

 • امکان تعريف انواع وام، تعيين نرخ کارمزد و جريمه براي هر نوع وام
 • ثبت قرارداد وام و واگذاري وام به اعضاي صندوق از حساب صندوق و يا از حساب اشخاص خيّر
 • امکان ثبت ضامنهاي وام و ضمانت آنها
 • قسط بندي خودکار وام بصورت ماهيانه با امکان ويرايش
 • امکان قسط بندي وام با فواصل غير منظم و مبالغ متفاوت
 • واسط گرافيکي رنگي جهت شناسايي بهتر اقساط پرداخت شده ، موعد گذشته، دير پرداخته شده و موعد فرارسيده
 • پرداخت چند قسط و جريمه بصورت همزمان
 • محاسبه خودکار جريمه وامها، امکان تخفيف و غيره

 

قسمت گزارشهاي صندوق قرض الحسنه

علاوه بر گزارشهاي موجود در حسابداري، گزارشهاي زير نيز به سيستم اضافه مي شود:

 • دفتر صندوق
 • دفتر صدوربرگه
 • کارت حسابهاي پس انداز و جاري اشخاص
 • کارت حساب باجه ها
 • کارت وامها
 • گزارش برداشتها
 • گزارش واريز ها
 • گزارش دفترچه هاي مربوط حسابها
 • ليست وامها براي کنترل وامها
 • گزارش اقساط وامها جهت کنترل اقساط وامها
 • گزارش ليست حسابهاي پس انداز و جاري
 • گزارش تاريخچه مسدودي حسابها
 • ليست سيتواسيون هاي گرفته شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نرم افزار قرض الحسنه

نرم افزار صندوق قرض الحسنه

نرم افزار تعاونی اعتبار

 
 

ورود اعضا